SM-24 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกำลังแขน แบบถีบ-ดึงยกลูกน้ำหนัก

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SM-24

SM-24 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกำลังแขน แบบถีบ-ดึงยกลูกน้ำหนัก ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร สั่งทำ 7-15 วัน

Share

 SM-24 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกำลังแขน แบบถีบ-ดึงยกลูกน้ำหนัก ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร สั่งทำ 7-15 วัน

คุณลักษณะเฉพาะ(สเปค) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างประกอบดังต่อไปนี้01 โครงสร้างหลัก/เสาหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

14 รางลูกล้อ เหล็กรางน้ำ ขนาด  Ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

17 ตุ้มน้ำหนักทรงกลม เหล็กหล่อ ขนาด  Ø ไม่น้อยกว่า 27 ซม. 1 ลูก และขนาด  Ø ไม่น้อยกว่า 21 ซม. 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 15 กก.

19 สปริงดึงตะขออิสระ เส้นลวดเหนียว ขนาด  Ø เส้นลวดไม่น้อยกว่า 1/8 นิ้ว นำลวดมาม้วนเป็นคอยส์สปริง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 27 ซม. (รวมตะขอ)

23 เบาะนั่ง/พนักพิง 40ซม. พลาสติก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. ลายอิฐ

35 ยางกันกระแทก ยางธรรมชาติ (NR) รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x4ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

36 ฝาครอบหัวเสาทรงโดม ยางธรรมชาติ (NR) รูปทรงโดม ทำจากยางธรรมชาติ(NR) แบบสวมใน  ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว

37 ฝาปิดฐานล่าง ยางธรรมชาติ (NR) ยางธรรมชาติ(NR) แบบสวมใน ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว

40 สีโพลียูรีเทรน (PU)เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ ความเงาทนทานต่อน้ำสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

41 การติดตั้ง พุกเหล็ก 3/8นิ้ว การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

43 THAI SME-GP จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ข้อแนะนำการใช้   

การบริหารขา :  

  1. นั่งบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าเหยียบบนคานเหยียบด้านหน้าเพื่อทรงตัว
  2. ออกแรงเหยียดขาดันคานด้านหน้าให้ที่นั่งเคลื่อนที่ไปด้านหลังแล้วค่อยๆผ่อนกลับ / ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

การบริหารแขน :  

  1. นั่งบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าเหยียบบนคานเหยียบ ด้านหน้าเพื่อทรงตัว พร้อมกับใช้มือจับคานจับให้มั่น
  2. ออกแรงดึงคานจับเข้าหาตัวเพื่อยกตุ้มน้ำหนักแล้วค่อยๆ ผ่อนกลับ
  3. ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

บริหารขา-แขน :  

  1. นั่งบนเบาะพร้อมกับใช้เท้าเหยียบบนคานเหยียบ ด้านหน้าเพื่อทรงตัว พร้อมกับใช้มือจับคานจับให้มั่น
  2. ออกแรงเหยียดขาดันคานให้ที่นั่งเคลื่อนที่ได้ด้านหลังพร้อม กับดึงคานจับเข้าหาตัวเพื่อยกตุ้มน้ำหนักแล้วค่อยๆ ผ่อนกลับ
  3. ทำเช็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เช็ต

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ทำให้กล้ามท้องแข็งแรง
  2. ทำให้กล้ามแขนแข็งแรง

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ / เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง


SM-24 knee and arm exercise equipment Pedal-pull weight lifting type, size width 1.00 meters, length 1.00 meters, height 0.80 meters, made to order, 7-15 days.

Specific features (specifications) of outdoor exercise equipment which has the following structural details:

01 Main structure/pillar: round steel pipe, size Ø not less than 2 inches, 1.5 inches, 1.2 inches, thickness not less than 2.0 mm.
14 steel track rollers, size Ø not less than 3 inches x 1.5 inches, thickness not less than 2.0 mm.
17 spherical weights, cast iron, size Ø not less than 27 cm., 1 piece, and size Ø not less than 21 cm., 1 piece, total weight not less than 15 kg.
19 independent spring hook pulls Tough wire, size Ø, wire not less than 1/8 inch. Roll the wire into spring coils, size Ø not less than 3.5 cm., length not less than 27 cm. (including hook).
23 Seat/backrest 40 cm. plastic, width not less than 25 cm., length not less than 40 cm., thickness not less than 3 cm., brick pattern.
35 Rubber shock absorber, natural rubber (NR), square shape Size not less than 4 x4 cm., thickness not less than 2.5 cm.
36 Dome-shaped pole head cover, natural rubber (NR), dome-shaped, made from natural rubber (NR), slip-on type, size Ø not less than 2 inches.
37 Bottom base cover, natural rubber (NR), natural rubber (NR), slip-on type, size Ø not less than 2 inches.
40 polyurethane paints (PU) is a two-component acrylic polyurethane topcoat. Color A is acrylic polyal and color B is urethane. The gloss is resistant to water and chemical substances such as acids, alkalis, and the durability of the paint film is more than 3 years. The gloss is reduced by no more than 30%. Does not blacken or peel. Resistant to weather conditions and UV light. Suitable for metal work.
41 Installation of 3/8 inch steel anchors. Installation with no less than 4 floor anchors.
43 THAI SME-GP from the Office of Small and Medium Enterprises Promotion It is a manufacturer that has been certified for registration of SME entrepreneurs for government procurement (THAI SME-GP) as a small and medium enterprise (SME) from the Office of Small and Medium Enterprises Promotion. Small (OSMEP)

Instructions for use
Leg management:
1. Sit on the seat with your feet on the front pedal for balance.
2. Use force to stretch your legs and push the front beam to move the seat back and slowly relax back / do 10 times per set, total of 3 sets.
Arm management:
1. Sit on the seat with your feet on the pedals. front to balance Along with using your hands to hold the lever firmly.
2. Use force to pull the handle bar towards you to lift the weight and then slowly relax it back.
3. Do 10 reps per set, 3 sets total.
Leg-arm exercise:
1. Sit on the seat with your feet on the pedals. front to balance Along with using your hands to hold the lever firmly.
2. Stretch out your legs and push the beam so that the seat can move behind you. Pull the handle towards you to lift the weight and then slowly relax it back.
3. Do 10 reps per set, 3 sets total.

Benefits
1. Make your abdominal muscles strong
2. Make arm muscles strong

Precautions
Do not play the wrong way. May cause danger / Children under 6 years old should be under the care of parents.

เราคือโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งตัวจริง

0801114014/@ebuyline

website :

www.shopithailand.com

www.toorthongtoyandfitness.com

www.fofanfitness.com

 

Tiktok :

www.tiktok.com/@fofansendai

ราคาสินค้า

www.shopithailand.com/sm

www.shopithailand.com/oul

www.shopithailand.com/stl

www.shopithailand.com/ouc

www.shopithailand.com/oub

www.shopithailand.com/pg

แผนที่โรงงาน :

http://bit.ly/3yy36C5

Link Catalog สินค้าทั้งหมด :

https://shorturl.at/fizFS

#งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #PGถังลอดกระดานลื่น #สนามเด็กเล่น #โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #ผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #สินค้าโปรโมชั่น #โฟฟานชอปปิ้ง #สินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน #สินค้าAffiliate #สินค้าขายปลีก #สินค้าขายส่ง #สินค้าลดราคาล้างสต๊อก #สินค้าราคาถูก #สินค้าตัวแทนจำหน่าย #สินค้าขายปลีก #สินค้าของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันและสินค้าราคาถูกอื่นๆอีกมากมาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้