SM-39 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SM-39

SM-39 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก ขนาด1.00 x1.60x1.70เมตรสั่งทำ 7-15 วัน

Share

SM-39 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก ขนาด1.00 x1.60x1.70เมตร สั่งทำ 7-15 วัน

คุณลักษณะเฉพาะ(สเปค) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างประกอบดังต่อไปนี้

01 โครงสร้างหลัก/เสาหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

16 วงล้อจักรยาน เหล็กแผ่นหนา ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.จำนวน 2 แผ่น

17 ตุ้มน้ำหนักทรงกลม เหล็กหล่อ ขนาด  Ø ไม่น้อยกว่า 27 ซม. 1 ลูก และขนาด  Ø  ไม่น้อยกว่า 21 ซม. 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 15 กก.

23 เบาะนั่ง/พนักพิง 40ซม. พลาสติก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. ลายอิฐ

32 บันไดปั่นจักรยาน พลาสติก ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 5นิ้ว

35 ยางกันกระแทก ยางธรรมชาติ (NR) รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 4 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

37 ฝาปิดฐานล่าง ยางธรรมชาติ (NR) ยางธรรมชาติ(NR) แบบสวมใน ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว

40 สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ ความเงาทนทานต่อน้ำสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

41 การติดตั้ง พุกเหล็ก 3/8นิ้ว การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

43 THAI SME-GP จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  

ข้อแนะนำการใช้   

การบริหารแขน-หน้าอก :

  1. นั่งบนเบาะหลังพิงพนักพิง ดึงด้ามจับลงหาตัวเพื่อยกตุ้มน้ำหนักด้านหลัง
  2. ค่อย ๆ ยืดแขนขึ้นด้านบนอย่างช้า ๆ เพื่อปล่อยตุ้มน้ำหนักกลับเข้าที่เดิม ทำเซ็คละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

การบริหารขา-ข้อเท้า :

  1. นั่งบนที่นั่งพิงพนักพิงพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่น
  2. วางเท้าบนบันไดเหล็กสำหรับปั่นทั้งสองข้าง แล้วออกแรงปั่นล้อเหล็กในลักษณะปั่นจักรยานเริ่มจากช้า-เร็ว
  3. ทำต่อเนื่องประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1.ทำให้กล้ามเนื้อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง

2.ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ / เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

ลักษณะการออกกำลังกาย เช่น
1.บริหารส่วนล่าง - ขา-น่อง-สะโพก- ขา-สะโพก- ขา- สะโพก- น่อง
2.บริหารส่วนกลาง- สะโพก- เอว- หน้าท้อง- หลัง
3.บริหารส่วนบน- หัวไหล่- แขน- หน้าอก- คอ-หัว- หลัง
4.บริหารทุกส่วนในตัวเดียวกัน ตั้งแต่ ส่วนล่าง-ส่วนกลาง-ส่วนบน

SM-39 Arm-chest-shoulder exercise equipment Weight lifting model, size 1.00 x 1.60 x 1.70 meters, made to order, 7-15 days.

Specific features (specifications) of outdoor exercise equipment which has the following structural details:

01 Main structure/pillar: round steel pipe, size Ø not less than 2 inches, 1.5 inches, 1.2 inches, thickness not less than 2.0 mm.
16 Bicycle wheels, thick steel sheets, size Ø not less than 40 cm., thickness not less than 8 mm., 2 sheets.
17 spherical weights, cast iron, size Ø not less than 27 cm., 1 piece, and size Ø not less than 21 cm., 1 piece, total weight not less than 15 kg.
23 Seat/backrest 40 cm. plastic, width not less than 25 cm., length not less than 40 cm., thickness not less than 3 cm., brick pattern.
32 plastic bicycle pedals, width not less than 4 inches, length not less than 5 inches.
35 Rubber shock absorber, natural rubber (NR), square shape Size not less than 4 x 4 cm., thickness not less than 2.5 cm.
37 Bottom base cover, natural rubber (NR), natural rubber (NR), slip-on type, size Ø not less than 2 inches.
40 Polyurethane paint (PU) is a two-component acrylic polyurethane topcoat. Color A is acrylic polyal, while color B is urethane. The gloss is resistant to water and chemical substances such as acids, alkalis, and the durability of the paint film is more than 3 years. The gloss is reduced by no more than 30%. Does not blacken or peel. Resistant to weather conditions and UV light. Suitable for metal work.
41 Installation of 3/8 inch steel anchors. Installation with no less than 4 floor anchors.
43 THAI SME-GP from the Office of Small and Medium Enterprises Promotion It is a manufacturer that has been certified for registration of SME entrepreneurs for government procurement (THAI SME-GP) as a small and medium enterprise (SME) from the Office of Small and Medium Enterprises Promotion. Small (OSMEP)

Recommendations for use
Arm-chest exercise:
1. Sit on the back seat, lean on the backrest. Pull the handle down towards you to lift the weight behind you.
2. Slowly extend your arms upwards to release the weights back into place. Do 10 reps per set, for a total of 3 sets.
Leg-ankle management:
1. Sit on the seat, leaning on the backrest, using both hands to hold the handles firmly.
2. Place your feet on both sides of the steel pedals. Then exert force to spin the steel wheel in the manner of cycling, starting from slow - fast.
3. Continue for about 10-20 minutes.

Benefits
1.Make the chest muscles strong shoulders
2. Make arm muscles strong

Precautions
Do not play the wrong way. May cause danger / Children under 6 years old should be under the care of parents.

Exercise characteristics such as
1. Exercise the lower body - legs - calves - hips - legs - hips - legs - hips - calves
2. Exercise the middle part - hips - waist - abdomen - back.
3. Exercise the upper body - shoulders - arms - chest - neck - head - back
4. Manage every part in the same body, from the lower part - middle part - upper part.

เราคือโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งตัวจริง

0801114014/@ebuyline

website :

www.shopithailand.com

www.toorthongtoyandfitness.com

www.fofanfitness.com

 

Tiktok :

www.tiktok.com/@fofansendai

ราคาสินค้า

www.shopithailand.com/sm

www.shopithailand.com/oul

www.shopithailand.com/stl

www.shopithailand.com/ouc

www.shopithailand.com/oub

www.shopithailand.com/pg

แผนที่โรงงาน :

http://bit.ly/3yy36C5

Link Catalog สินค้าทั้งหมด :

https://shorturl.at/fizFS

#งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #PGถังลอดกระดานลื่น #สนามเด็กเล่น #โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #ผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #สินค้าโปรโมชั่น #โฟฟานชอปปิ้ง #สินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน #สินค้าAffiliate #สินค้าขายปลีก #สินค้าขายส่ง #สินค้าลดราคาล้างสต๊อก #สินค้าราคาถูก #สินค้าตัวแทนจำหน่าย #สินค้าขายปลีก #สินค้าของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันและสินค้าราคาถูกอื่นๆอีกมากมาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้