SM-40 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่าแบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SM-40

SM-40 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่าแบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก ขนาด1.00 x1.60x1.70เมตร สั่งทำ 7-15 วัน

Share

SM-40 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่าแบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก ขนาด1.00 x1.60x1.70เมตร สั่งทำ 7-15 วัน

คุณลักษณะเฉพาะ(สเปค) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างประกอบดังต่อไปนี้

01 โครงสร้างหลัก/เสาหลัก ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

03 ตุ้มถ่วงน้ำหนักเดี่ยว ท่อเหล็กกลม ขนาด øไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว  ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ใช้สำหรับเป็นตุ้มถ่วง น้ำหนักออกกำลัง เข่า-ขา

15 ก้านดึงยกน้ำหนัก เหล็กเส้น ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 19 มม. จำนวน 2 เส้น

17 ตุ้มน้ำหนักทรงกลม เหล็กหล่อ ขนาด  Ø ไม่น้อยกว่า 27 ซม. 1 ลูก และขนาด  Ø ไม่น้อยกว่า 21 ซม. 1 ลูก รวมน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 15 กก.

23 เบาะนั่ง/พนักพิง 40ซม. พลาสติก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. ลายอิฐ

35 ยางกันกระแทก ยางธรรมชาติ (NR) รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x4ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

37 ฝาปิดฐานล่าง ยางธรรมชาติ (NR) ยางธรรมชาติ(NR) แบบสวมใน ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว

40 สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ ความเงาทนทานต่อน้ำสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี  โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

41 การติดตั้ง พุกเหล็ก 3/8นิ้ว การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

43 THAI SME-GP จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ข้อแนะนำการใช้   

การบริหารแขน-หน้าอก :  

1.นั่งบนที่นั่งพิงพนักพิงพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่นระดับหัวไหล่

2.ออกแรงดึงมือจับทั้งสองข้างเข้าหากันจนอยู่ในตำแหน่งตรงหน้าของผู้ใช้แล้วค่อย ๆ ผ่อนกลับ

3.ทำเช็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

การบริหารหัวเข่า :

1.ใช้มือจับด้ามจับข้างลำตัวทั้งสองข้างให้มั่น  ใช้ข้อเท้าทั้งสองข้างยกตุ้มน้ำหนักขึ้น-ลง

2.ใช้ข้อเท้าออกแรงยกตุ้มน้ำหนักขึ้น-ลง ทีละข้าง สลับไป-มา ทำเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ทำให้กล้ามเนื้อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง
  2. ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง

ข้อควรระวัง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทำให้เกิดอันตรายได้ / เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

ลักษณะการออกกำลังกาย เช่น
1.บริหารส่วนล่าง - ขา-น่อง-สะโพก- ขา-สะโพก- ขา- สะโพก- น่อง
2.บริหารส่วนกลาง- สะโพก- เอว- หน้าท้อง- หลัง
3.บริหารส่วนบน- หัวไหล่- แขน- หน้าอก- คอ-หัว- หลัง
4.บริหารทุกส่วนในตัวเดียวกัน ตั้งแต่ ส่วนล่าง-ส่วนกลาง-ส่วนบน


SM-40 equipment for exercising arms, chest, shoulders, knees with wide-close weights, size 1.00 x 1.60 x 1.70 meters, made to order, 7-15 days.

Specific features (specifications) of outdoor exercise equipment which has the following structural details:

01 Main structure/pillar: round steel pipe size Ø not less than 2 inches, 1.5 inches, 1.2 inches, thickness not less than 2.0 mm.

03 Single counterweight, round steel pipe, size ø not less than 4 inches, thickness not less than 2.0 mm., used as a counterweight. Exercise weight, knees-legs

15 weight-lifting pull rods, steel bars, size Ø not less than 19 mm., 2 pieces

17 spherical weights, cast iron, size Ø not less than 27 cm, 1 and size Ø, not less than 21 cm, 1, total weight not less than 15 kg.

23 Seat/backrest 40 cm. plastic, width not less than 25 cm., length not less than 40 cm., thickness not less than 3 cm., brick pattern.

35 Rubber shock absorber, natural rubber (NR), square shape Size not less than 4 x4 cm., thickness not less than 2.5 cm.

37 Bottom base cover, natural rubber (NR), natural rubber (NR), slip-on type, size Ø not less than 2 inches.

40 Polyurethane paint (PU) is a two-component acrylic polyurethane topcoat. Color A is acrylic polyal, while color B is urethane. The gloss is resistant to water and chemical substances such as acids, alkalis, and the durability of the paint film is more than 3 years. The gloss is reduced by no more than 30%. Does not blacken or peel. Resistant to weather conditions and UV light. Suitable for metal work.

41 Installation of 3/8 inch steel anchors. Installation with no less than 4 floor anchors.

43 THAI SME-GP from the Office of Small and Medium Enterprises Promotion It is a manufacturer that has been certified for registration of SME entrepreneurs for government procurement (THAI SME-GP) as a small and medium enterprise (SME) from the Office of Small and Medium Enterprises Promotion. Small (OSMEP)

Instructions for use

Arm-chest exercise :

1. Sit on the seat, leaning on the backrest, using both hands to hold the handles firmly at shoulder level.

2. Use force to pull both handles together until they are positioned in front of the user and then slowly relax them back.

3. Do 10 reps per set, 3 sets total.

Knee management:

1. Use your hands to hold the handles on both sides of your body firmly. Use both ankles to lift the weight up and down.

2. Use your ankles to lift the weight up and down, one side at a time, alternating back and forth. Do 10 reps per set, 3 sets in total.

Benefits

make chest muscles strong shoulders
Make arm muscles strong
Precautions

Do not play the wrong way. May cause danger / Children under 6 years old should be under the care of parents.

Types of exercise such as
1. Exercise the lower body - legs - calves - hips - legs - hips - legs - hips - calves
2. Exercise the middle part - hips - waist - abdomen - back.
3. Exercise the upper body - shoulders - arms - chest - neck - head - back
4. Manage every part in the same body, from the lower part - middle part - upper part.

เราคือโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งตัวจริง

0801114014/@ebuyline

website :

www.shopithailand.com

www.toorthongtoyandfitness.com

www.fofanfitness.com

 

Tiktok :

www.tiktok.com/@fofansendai

ราคาสินค้า

www.shopithailand.com/sm

www.shopithailand.com/oul

www.shopithailand.com/stl

www.shopithailand.com/ouc

www.shopithailand.com/oub

www.shopithailand.com/pg

แผนที่โรงงาน :

http://bit.ly/3yy36C5

Link Catalog สินค้าทั้งหมด :

https://shorturl.at/fizFS

#งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #PGถังลอดกระดานลื่น #สนามเด็กเล่น #โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #ผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #สินค้าโปรโมชั่น #โฟฟานชอปปิ้ง #สินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน #สินค้าAffiliate #สินค้าขายปลีก #สินค้าขายส่ง #สินค้าลดราคาล้างสต๊อก #สินค้าราคาถูก #สินค้าตัวแทนจำหน่าย #สินค้าขายปลีก #สินค้าของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันและสินค้าราคาถูกอื่นๆอีกมากมาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้