OUB-24 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ บิดเอวและย่ำเท้า ม้าโยก บริหารแขน ขา หน้าท้อง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : OUB-24

OUB-24 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ บิดเอวและย่ำเท้า ม้าโยก บริหารแขน ขา หน้าท้อง ขนาด 300x300x320cm.ทำสีสวย สั่งทำ 7-15 วัน

Share

OUB-24 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ บิดเอวและย่ำเท้า ม้าโยก บริหารแขน ขา หน้าท้อง ขนาด 300x300x320cm.ทำสีสวย สั่งทำ 7-15 วัน


คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

1.เสาหลักใช้เหล็ก ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้วความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. จำนวน 3 ต้นยึดติดกันโดยใช้แผ่นเพลทช่วงล่างของเสา ขนาด 50 x40ซม. หนา 6 มม. 3 ด้าน และช่วงบนของเสา ขนาด 30 x 25 ซม. หนา 6 มม. จำนวน 3 ด้าน

2.เมื่อประกอบหลังคาแล้ว ตัวอุปกรณ์มีความสูงโดยรวมไม่น้อยกว่า 250 ซม.

3.อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, บิดเอวและเท้าย่ำเท้า, ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้านดังนี้

ด้านที่ 1 : โครงสร้างหลักทำจากเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และใช้เหล็กขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว รองเท้าพลาสติกทรงรูปถั่ว กว้างไม่น้อยกว่า 18 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.

ด้านที่ 2 : โครงสร้างหลักทำจากเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และใช้เหล็กขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว รองเท้าพลาสติกทรงรูปถั่ว กว้างไม่น้อยกว่า 18 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. แป้นบิดเอวทำมาจากพลาสติกทรงกลม ขนาดøไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

ด้านที่ 3 : โครงสร้างหลักทำจากเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และใช้เหล็กขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้วรองเท้าพลาสติกทรงรูปถั่ว กว้างไม่น้อยกว่า 18 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. "ที่นั่งอานจักรยาน ทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูปทรงอานจักรยาน กว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม."

4.หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกายเป็นทรง 6 เหลี่ยม ขนาด Ø150 ซม. สูง 50 ซม.ทำจากแผ่นเหล็กตัดต่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน

5.แผ่นป้ายแสดวงวิธีการเล่นทำจากแผ่นเหล็กพร้อมกับติด Inkjet สติกเกอร์แสดวงวิธีการเล่นลงบนเหล็ก โดยมีรายละเอียดวิธีการเล่นและประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม.

6.การทำสี : พ่นสีรองพื้นกันสนิมแล้วพ่นทับหน้าด้วยสีอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อน้ำสารเคมี - เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความเงาลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดำไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะใช้กลางแจ้ง

7.ปลอกมือจับ : ทำจากยางธรรมชาติ (NR) ทรงกระบอกปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน มีเส้นกันลื่น โดยความสูงของเส้นกันลื่นสูง 1 มม. หนา 1 มม.

8.อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่, บิดเอวและเท้าย่ำเท้า, ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง เมื่อประกอบกับเสาเหล็กเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้พร้อมกันครั้งละ 3 คน

9.ลักษณะการติดตั้งโดยใช้เพลทฝังพุกยึดน๊อตกับแผ่นเพลทบนพื้นซีเมนต์

10.เป็นสินค้าผลิตในประเทศไทย

 

OUB-24, equipment for running at different levels and alternating shoulders Twisting the waist and stomping the feet, rocking horse, exercising the arms, legs, abdomen, size 300x300x320cm. Beautiful color, made to order, 7-15 days.


Outdoor exercise equipment specific features

1. The main pillars use steel, size Ø not less than 3 inches, thickness not less than 2 mm., height not less than 2.00 m., 3 pieces, attached together using the pillar's suspension plate, size 50 x40 cm., thickness 6. mm. on 3 sides and the top of the pole size 30 x 25 cm., thickness 6 mm., 3 sides.

2. Once the roof is assembled The device has an overall height of not less than 250 cm.

3. Equipment for running at different levels, alternating shoulders, twisting the waist and stomping the feet, rocking horse, exercising the arms-legs-abdomen. Consists of 3 equipments as follows:

Side 1: The main structure is made of steel, size Ø not less than 2 inches, thickness not less than 2 mm. and use steel size Ø not less than 1.5 inches, 1.2 inches, plastic shoes in the shape of beans. Width not less than 18 cm., length not less than 40 cm., thickness not less than 5 cm.

Side 2: The main structure is made of steel, size Ø not less than 2 inches, thickness not less than 2 mm. and use steel size Ø not less than 1.5 inches, 1.2 inches, plastic shoes in the shape of beans. Width not less than 18 cm., length not less than 40 cm., thickness not less than 5 cm. The waist twister is made from round plastic. Size ø not less than 30 cm. Thickness not less than 1 inch.

Side 3: The main structure is made of steel, size Ø not less than 2 inches, thickness not less than 2 mm. and use steel size Ø not less than 2 inches, 1.5 inches, 1.2 inches, bean-shaped plastic shoes. Width not less than 18 cm., length not less than 40 cm., thickness not less than 5 cm. "Bicycle saddle seat made from plastic, molded into the shape of a bicycle saddle. Width not less than 25 cm., length not less than 30 cm., thickness not less than 2.5 cm."

4. The roof of the exercise equipment is hexagonal in shape, size Ø150 cm., height 50 cm., made from steel sheets cut and formed into one piece.

5. The playing method sheet is made of steel with Inkjet stickers showing how to play on the steel. It details how to play and the benefits of exercise equipment. Width not less than 40 cm. Length not less than 100 cm.

6. Painting: Spray rust-proof primer and topcoat with two-component acrylic polyurethane paint. Color A is acrylic polyal, while color B is urethane to give a shine. Resistant to water, chemicals - such as acids, alkalis, the durability of the paint film is more than 3 years with the shine reduced by no more than 30%. Does not blacken or peel. Resistant to weather conditions and UV light. Suitable for metal work used outdoors.

7.Handle grip: made from natural rubber (NR), cylindrical shape with open ends on both sides, with anti-slip lines. The height of the anti-slip line is 1 mm. and the thickness is 1 mm.

8. Equipment for running at different levels, alternating shoulders, twisting the waist and stomping the feet, rocking horse, exercising the arms, legs, and abdomen. Once assembled with the steel pole, it can be used by 3 people at a time.

9. Installation method using a plate embedded with anchors to fasten the nuts to the plate on the cement floor.

10. It is a product produced in Thailand.

เราคือโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งตัวจริง

0801114014/@ebuyline

website :

www.shopithailand.com

www.toorthongtoyandfitness.com

www.fofanfitness.com

 

Tiktok :

www.tiktok.com/@fofansendai

ราคาสินค้า

www.shopithailand.com/sm

www.shopithailand.com/oul

www.shopithailand.com/stl

www.shopithailand.com/ouc

www.shopithailand.com/oub

www.shopithailand.com/pg

แผนที่โรงงาน :

http://bit.ly/3yy36C5

Link Catalog สินค้าทั้งหมด :

https://shorturl.at/fizFS

#งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #สนามเด็กเล่น #โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #ผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #สินค้าโปรโมชั่น #โฟฟานชอปปิ้ง #สินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน #สินค้าAffiliate #สินค้าขายปลีก #สินค้าขายส่ง #สินค้าลดราคาล้างสต๊อก #สินค้าราคาถูก #สินค้าตัวแทนจำหน่าย #สินค้าขายปลีก #สินค้าของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันและสินค้าราคาถูกอื่นๆอีกมากมาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้